Dr inż.

Anna Bogacka

Dietetyk

1

O Annie

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W 2004 roku ukończyła studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka ze specjalnością żywienie człowieka, uzyskując tytuł magistra. W 2010 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Modyfikowanie dietą i suplementami uwalniania cytokin prozapalnych i wolnych rodników u pacjentów poddanych hemodializie” zrealizowaną w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa, Oceny Jakości, Inżynierii Procesowej i Żywienia Człowieka, prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Uczestniczy w szkoleniach, konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, gdzie stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz wykładowcą na Studium Podyplomowym „Żywienie człowieka – promocja zdrowia”. Ponadto prowadzi warsztaty żywieniowe z zakresu zdrowego żywienia dla różnych grup wiekowych.

2

OPINIE KLIENTÓW

Czekamy na Twoją opinię!