dr n. med.

JolantaSzymańska-Pasternak

Współzałożycielka Centrum Witaminowego vitaCare

1

O Jolancie

Absolwentka (kierunek „Biotechnologia”) Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2002 rok). W 2007 roku ukończyła studia doktoranckie w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego, broniąc z wyróżnieniem (“summa cum laudae”) rozprawy doktorskiej „Identyfikacja genów związanych z predyspozycją do gruczolako-torbielaków surowiczych jajnika”. Po zakończeniu studiów doktoranckich związała się z Zakładem Genetyki i Patomorfologii PUM oraz firmą ReadGene SA., gdzie m.in. sprawowała funkcję koordynatora onkologicznych badań klinicznych dotyczących raka piersi i jajnika. Obecnie jest adiunktem dydaktycznym w Zakładzie Chemii Medycznej, gdzie prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami. Jest również promotorem prac magisterskich i licencjackich oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Podnosząc wciąż swoje kwalifikacje naukowe i dydaktyczne uczestniczy w szkoleniach i konferencjach. Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest rola czynników genetycznych i biochemicznych w patogenezie różnych schorzeń (w tym nowotworów oraz przewlekłej choroby nerek) oraz zagadnienia związane ze stresem oksydacyjnym. Jej dorobek obejmuje kilkadziesiąt prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Za swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne została wyróżniona nagrodami Rektora PUM oraz Ministra Zdrowia.

2

wykaz publikacji

1. Szymańska-Pasternak J, Janicka A, Bober J. Witamina C jako oręż w walce z rakiem. Onkol. Prakt. Klin. 2011: t. 7, nr 1, s. 9-23. https://czasopisma.viamedica.pl/owpk/article/download/9154/7781


2. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Dębniak T, Górski B, Lener Marcin, Huzarski T, Trubicka J, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lubiński J. Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2018. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: libroprint.pl Łukasz Moleski, 2018, s. 75-85.


3. Kwiatkowska E, Domański L, Bober J, Safranow K, Szymańska-Pasternak J, Sulecka A, Pawlik A, Ciechanowski K, Kwiatkowski S.Urinary IL-8 is a marker of early and long-term graft function after renal transplantation. Ren Fail. 2017 Nov;39(1):484-490.


4. Torbé A, Chłapowska E, Szymańska-Pasternak J, Bober J, Kwiatkowska E, Konstanty-Kurkiewicz W. Urinary excretion of brush-border enzymes of the proximal renal tubules in pregnant women with hypertensive disorders. Ginekol Pol. 2015 Jul;86(7):494-8.


5. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, Jakubowska A, Górski B, OIszurek O, Szymańska-Pasternak J, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2015. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2015, 85-108.


6. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, OIszurek O, Szymańska-Pasternak J, Górski B, Tarnowska Paulina, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Hereditary breast and ovarian cancer = Dziedziczny rak piersi i jajnika. Post. Nauk Med.2015: t. 28, nr 1, s. 47-56.


7. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Trubicka J, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, , Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lubiński J. Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2015. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group,, 2015, s. 73-83.


8. Torbé A, Chłapowska E, Szymańska-Pasternak J, Bober J, Kwiatkowska E, Konstanty-Kurkiewicz W. Urinary excretion of brush-border enzymes of the proximal renal tubules in pregnant women with hypertensive disorders. Int. J. Gynecol. Obstet. 2015 : vol. 131, suppl. 5, s. E512-E513..


9. Kwiatkowska E, Domański L, Bober J, Kłoda K, Safranow K, Szymańska-Pasternak J, Romanowski M, Sulecka A, Pawlik A, Ciechanowski K. N-acetyl-beta-glucosaminidase urine activity as a marker of early proximal tubule damage and a predictor of the long-term function of the transplanted kidneys. Acta Biochim Pol. 2014;61(2):275-80.


10. Torbé A, Chłapowska E, Szymańska-Pasternak J, Sulecka A, Bober J, Kwiatkowska E, Kwiatkowski S, Rzepka R, Konstanty-Kurkiewicz W, Torbé B. Urinary lysosomal enzyme excretion in pregnant women with hypertensive disorders.Hypertens Pregnancy. 2014 Aug;33(3):349-59.


11. Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Bober J.Polymorphisms in the oxidative stress-related genes and cancer risk.Ann Acad Med Stetin. 2013;59(2):18-28.


12. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Trubicka J, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lubiński J. Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2014. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2014, 75-86.


13. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, Jakubowska A, Górski B, OIszurek O, Szymańska-Pasternak J, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2014. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2014, 87-110.


14. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Trubicka J, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lubiński J. Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2013. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2013, 61-71.


15. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, Jakubowska A, Górski B, OIszurek O, Szymańska-Pasternak J, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2013. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2013, 73-96.


16. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Trubicka J, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lubiński J. Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2012. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2012, 57-67.


17. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, Jakubowska A, Górski B, OIszurek O, Szymańska-Pasternak J, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2012. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2012, 69-92.


18. Torbé A, Chłapowska E, Szymańska-Pasternak J, Bober J, Sulecka A, Kwiatkowska E, Rzepka R, Kwiatkowski S, Czajka R. Urinary beta-glucuronidase (BGR) excretion in pregnant women with hypertensive disorders. Int. J. Gynecol. Obstet. 2012: vol. 119, suppl. 3, s. S778.


19. Torbé A, Chłapowska E, Szymańska-Pasternak J, Sulecka A, Bober J, Kwiatkowska E, Kwiatkowski S, Rzepka R, Czajka R. Urinary N-acetyl-beta-D-glucosaminidase (NAG) excretion in pregnant women with hypertensive disorders.W: EBCOG 2012. 22nd European Congress of Obstetrics and Gynecology, Tallin, Estonia 9-12 May, 2012 : Final programme.


20. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Trubicka J, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lubiński J. Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2011. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2011, 51-61.


21. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, Jakubowska A, Górski B, OIszurek O, Szymańska-Pasternak J, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2011. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2011, 63-85.


22. Gonwald J, Byrski T, Huzarski T, Oszurek O, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Górski B, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J: Hereditary Brest and ovarian cancer. Post. Nauk Med. 2010 t. 23 nr 7 s. 537-545.


23. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, OIszurek O, Szymańska-Pasternak J, Górski B, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2010. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2010; s. 63-84.


24. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Trubicka J, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lubiński J. Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2010. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2010; s. 51-6.


25. Jakubowska A, Jaworska K, Cybulski C, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lener M, Narod SA, Lubiński J; the IHCC-Breast Cancer Study Group: Do BRCA1 modifiers also affect the risk of brest cancer In non-carriers? Eur J Cancer. 2009;45(5):837-42.


26. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Trubicka J, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Górski B, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2009. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Wydaw. Hogben. 2009, s. 49-58.


27. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, OIszurek O, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Górski B, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2009. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Wydaw. Hogben. 2009, s. 59-79.


28. Lubiński J, Korzeń M, Górski B, Cybulski C, Dębniak T, Jakubowska A, Jaworska K, Wokołorczyk D, Medrek K, Matyjasik J, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Masojć B, Lener M, Szymańska A, Szymańska-Pasternak J, Serrano-Fernàndez P, Piegat A, Uciński R, Domagała P, Domagała W, Chosia M, Kładny J, Górecka B, Narod S, Scott R. Genetic contribution to all cancers: the first demonstration using the model of breast cancers from Poland stratified by age at diagnosis and tumour pathology.Breast Cancer Res Treat. 2009;114(1):121-6.


29. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Matyjasik J, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lubiński J. DNA testing for variants conferring low or moderate increase in the risk of cancer. Hereditary Cancer in Clinical Practice 2008; 6(2): 84-87.


30. Lubiński J, Korzeń M, Górski B, Cybulski C, Dębniak T, Jakubowska A, Jaworska K, Wokołorczyk D, Mędrek K, Matyjasik J, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Masojć B, Lener M, Szymańska A, Szymańska-Pasternak J, Serrano-Fernández, Piegat A, Uciński R, Domagała P, Domagała W, Chosia M, Kładny J, Górecka B, Narod SA, Scott RJ. Genetic contribution to all cancers. W: Nowotwory dziedziczne. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Materiały Konferencyjne. Szczecin, 16-17.10.2008. Materiały konferencyjne. Szczecin: Print Group, 2008, s. 5.


31. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, OIszurek O, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Górski B, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2008 Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2008, s. 57-77.


32. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, Oszurek O, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Górski B, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Genetyka kliniczna raka piersi i jajnika. Postępy Nauk Medycznych. 2008 t. XXI, nr 7: 446-455.


33. Gonwald J, Byrski T, Huzarski T, Oszurek O, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Górski B, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Hereditary Brest and ovarian cancer. Hereditary Cancer in Clinical Practice 2008; 6(2): 88-98.


34. Suchy J, Kłujszo-Grabowska E, Kładny J, Cybulski C, Wokołorczyk D,
Szymańska-Pasternak J, Kurzawski G, Scott RJ, Lubiński J. Inflammatory response gene polymorphisms and their relationship with colorectal cancer risk. BMC Cancer. 2008 23;8:112.


35. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Matyjasik J, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lubiński J. Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. DNA testing for variants conferring low Or moderate increase In the risk of cancer? Postępy Nauk Medycznych. 2008 t. XXI, nr 7: 443-445.


36. Kurzawski G, Suchy J, Cybulski C, Matyjasik J, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Lubiński J. Testy DNA umiarkowanie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. W: Genetyka kliniczna nowotworów 2008. Monografia pod red. Jana Lubińskiego. Szczecin: Print Group, 2008, s. 47-56.


37. Lubiński J, Korzen M, Górski B, Cybulski C, Dębniak T, Jakubowska A, Mędrek K, Matyjasik J, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Masojć B, Lener M, Szymańska A, Szymańska-Pasternak J, Fernandez PS, Wokołorczyk D, Piegat A, Uciński M, Domagała P, Kładny J, Gorecka B, Scott R, Narod S. Breast cancer susceptibility genes. J BUON. 2007;12 Suppl 1:S23-9.


38. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, Oszurek O, Szymańska A, Szymańska-Pasternak J, Górski B, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Dziedziczny rak piersi i jajnika. W: Nowotwory dziedziczne. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 17-18.10.2007. Materiały konferencyjne. Szczecin: Print Group, 2007, s. 5.


39. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, Oszurek O, Janicka A, Szymańska-Pasternak J, Górski B, Uciński R, Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Lubiński J. Hereditary breast and ovarian cancer. Hereditary cancers – prophylactics, diagnosis, treatment. Szczecin, October 17-18, 2007. – Hered. Cancer Clin. Pract. 2007 vol. 5 nr 4 s. 231.


40. Dębniak T, Scott RJ, Huzarski T, Byrski T, Rozmiarek A, Dębniak B, Górski B, Cybulski C, Mędrek K, Mierzejewski M, Masojć B, Matyjasik J, Złowocka E, Teodorczyk U, Lener M, Kłujszo-Grabowska E, Nej-Wołosiak K, Jaworowska E, Oszutowska D, Szymańska A, Szymańska J, Castaneda J, van de Wetering T, Suchy J, Kurzawski G, Oszurek O, Narod S, Lubiński J. CDKN2A common variant and multi-organ cancer risk–a population-based study. Hereditary cancers – prophylactics, diagnosis, treatment. National Conference of Polish Genetics Cancer Outpatient Clinics, Szczecin, 8-9.12.2005. Hered. Cancer Clin. Pract. 2006 vol. 4 nr 1 s. 60-61.


41. Dębniak T, Scott RJ, Huzarski T, Byrski T, Rozmiarek A, Dębniak B, Górski B, Cybulski C, Mędrek K, Mierzejewski M, Masojć B, Matyjasik J, Złowocka E, Teodorczyk U, Lener M, Kłujszo-Grabowska E, Nej-Wołosiak K, Jaworowska E, Oszutowska D, Szymańska A, Szymańska J, Castaneda J, van de Wetering T, Suchy J, Kurzawski G, Oszurek O, Narod S, Lubiński J. CDKN2A common variant and multi-organ cancer risk–a population-based study. Int J Cancer. 2006;118(12):3180-2.


42. Cybulski C, Jakubowska A, Dębniak T, Górski B, Huzarski T, Masojć B, Mierzejewski M, , Teodorczyk U, Byrski T, Gronwald J, Matyjasik J, Złowocka E, Lener M, Grabowska E, Nej K, Castaneda J, Mędrek K, Szymańska A, Szymańska J, Kurzawski G, Suchy J, Narod SA, Lubiński J. CHEK2 is a multiorgan cancer susceptibility gene. W: Nowotwory dziedziczne. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 27.11.2006. Materiały konferencyjne. Szczecin, 2006 s. 11.


43. Szymańska-Pasternak J, Szymańska A, Mędrek K, Imyanitov EN, Cybulski C, Górski B, Magnowski P, Dziuba I, Gugała K, Dębniak B, Góźdź S, Sokolenko AP, Krylova NY, Lobeiko OS, Narod SA, Lubińki J. CHEK2 variants predispose to benign, borderline and low-grade invasive ovarian tumors. Gynecol Oncol. 2006;102(3):429-31.


44. Ylisaukko-oja SK, Cybulski C, Lehtonen R, Kiuru M, Matyjasik J, Szymańska A, Szymańska-Pasternak J, Dyrskjot L, Butzow R, Orntoft TF, Launonen V, Lubiński J, Aaltonen LA. Germline fumarate hydratase mutations in patients with ovarian mucinous cystadenoma. Eur J Hum Genet. 2006;14(7):880-3.


45. Dębniak T, Cybulski C, Kurzawski G, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Suchy J, Masojć B, Mierzejewski M, Lener M, Teodorczyk U, Mędrek K, Złowocka E, Grabowska-Kłujszo E, Nej-Wołosiak K, Szymańska A, Szymańska-Pasternak J, Matyjasik J, Van de Wetering T, Jakubowska A, Oszurek O, Tołoczko-Grabarek A, Castaneda J, Scott R, Narod SA, Lubiński J. Low-risk Genes and Multi-organ Cancer Risk in the Polish Population. Hereditary Cancer in Clinical Practice 2006; 4(1):
52-55.


46. Dębniak T, Scott RJ, Huzarski T, Byrski T, Rozmiarek A, Dębniak B, Górski B, Cybulski C, Mędrek K, Mierzejewski M, Masojć B, Matyjasik J, Złowocka E, Teodorczyk U, Lener M, Kłujszo-Grabowska E, Nej-Wołosiak K, Jaworowska E, Oszutowska D, Szymańska A, Szymańska J, Castaneda J, van de Wetering T, Suchy J, Kurzawski G, Oszurek O, Narod S, Lubiński J. P16 is multi-organ cancer susceptibility gene. W: Nowotwory dziedziczne. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 27.11.2006. Materiały konferencyjne. Szczecin, 2006 s. 10.


47. Lener MR, Oszutowska D, Castaneda J, Kurzawski G, Suchy J, Nej-Wołosiak K, Byrski T, Huzarski T, Gronwald J, Szymańska A, Szymańska-Pasternak J, Grodzki T, Serwatowski P, Bręborowicz G, Scott RJ, Lubiński J. Prevalence of the NOD2 3020insC mutation in aggregations of breast and lung cancer. Hereditary cancers – prophylactics, diagnosis, treatment. National Conference of Polish Genetics Cancer Outpatient Clinics, Szczecin, 8-9.12.2005. Hered. Cancer Clin. Pract. 2006 vol. 4 nr 1 s. 67.


48. Błaszczyk B., Stankiewicz T., Udała J., Gączarzewicz D., Lasota B., Błaszczyk P., Szymańska A., Szymańska-Pasternak J. Free thyroid hormones and cholesterol in follicular fluid of bovine ovaries. Bulletin of Veterinary Institute In Pulawy 2006; 50(2): 189-193.


49. Lener MR, Oszutowska D, Castaneda J, Kurzawski G, Suchy J, Nej-Wołosiak K, Byrski T, Huzarski T, Gronwald J, Szymańska A, Szymańska-Pasternak J, Grodzki T, Serwatowski P, Bręborowicz G, Scott RJ, Lubiński J. Prevalence of the NOD2 3020insC mutation in aggregations of breast and lung cancer. Breast Cancer Res Treat. 2006;95(2):141-5.


50. Lener MR, Kurzawski G, Suchy J, Huzarski T, Jaworowska E, Oszutowska D, Szymańska-Pasternak J, Szymańska A, Nej-Wołosiak K, Kłujszo-Grabowska E, Dębniak T, Cybulski C, Teodorczyk U, Matyjasik J, Złowocka E, Mierzejewski M, Masojć B, Byrski T, Gronwald J, Oszurek O, Jakubowska A, Górski B, Domagała W, Chosia M, Narod SA, Scott RJ, Lubiński J. The 3020insC allele of NOD2 predisposes to cancers of multiple organs and aggregations of breast and lung cancers.
W: Nowotwory dziedziczne. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Szczecin, 27.11.2006. Materiały konferencyjne. Szczecin, 2006 s. 8-9.


51. Dębniak T, Scott RJ, Huzarski T, Byrski T, Rozmiarek A, Dębniak B, Górski B, Cybulski C, Mędrek K, Mierzejewski M, Masojć B, Matyjasik J, Złowocka E, Teodorczyk U, Lener M, Kłujszo-Grabowska E, Nej-Wołosiak K, Jaworowska E, Oszutowska D, Szymańska A, Szymańska J, Castaneda J, van de Wetering T, Suchy J, Kurzawski G, Oszurek O, Narod S, Lubiński J. CDKN2A common variant and multi-organ cancer risk–a population-based study. W: Nowotwory dziedziczne – profilaktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8-9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 11.


52. Szymańska-Pasternak J, Szymańska A, Cybulski C, Górski B, Lubinńki J. Mutations of the CHEK2 gene in patients with borderline cystadenomas of the ovary. W: Nowotwory dziedziczne – profilaktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8-9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 38.


53. Lener MR, Oszutowska D, Castaneda J, Kurzawski G, Suchy J, Nej-Wołosiak K, Byrski T, Huzarski T, Gronwald J, Szymańska A, Szymańska-Pasternak J, Grodzki T, Serwatowski P, Bręborowicz G, Scott RJ, Lubiński J. Prevalence of the NOD2 3020insC mutation in aggregations of breast and lung cancer. W: Nowotwory dziedziczne – profilaktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 8-9.12.2005. Szczecin, 2005 s. 37.


54. Lubiński J, Huzarski T, Kurzawski G, Suchy J, Masojć B, Mierzejewski M, Lener M, Domagała W, Chosia M, Teodorczyk U, Mędrek K, Dębniak T, Złowocka E, Gronwald J, Byrski T, Grabowska E, Nej K, Szymańska A, Szymańska J, Matyjasik J, Cybulski C, Jakubowska A, Górski B,. Narod SA. The 3020insC allele of NOD2 predisposes to cancers of multiple organs. Hereditary Cancer in Clinical Practice 2005; 3(2) pp. 59-63.


55. Cybulski C, Górski B, Huzarski T, Masojć B, Mierzejewski M, Dębniak T, Teodorczyk U, Byrski T, Gronwald J, Matyjasik J, Złowocka E, Lener M, Grabowska E, Nej K, Castaneda J, Mędrek K, Szymańska A, Szymańska J, Kurzawski G, Suchy J, Oszurek O, Witek A, Narod SA, Lubiński J. CHEK2 appears to be multi-organ cancer susceptibility gene. W: Nowotwory dziedziczne – profilaktyka, diagnostyka, leczenie, Szczecin, 21-22.X.2004 r. Szczecin, 2004 k. 18.


56. Cybulski C, Górski B, Huzarski T, Masojć B, Mierzejewski M, Dębniak T, Teodorczyk U, Byrski T, Gronwald J, Matyjasik J, Złowocka E, Lenner M, Grabowska E, Nej K, Castaneda J, Mędrek K, Szymańska A, Szymańska J, Kurzawski G, Suchy J, Oszurek O, Witek A, Narod SA, Lubiński J. CHEK2 is a multiorgan cancer susceptibility gene. Am J Hum Genet. 2004;75(6):1131-5.

3

OPINIE KLIENTÓW

Czekamy na Twoją opinię!