lek.

Katarzyna Gosławska

Specjalista chorób wewnętrznych

1

O Katarzynie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego PUM (1995-2001), staż podyplomowy odbyła w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie w latach 2001-2003. W 2009 r. uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Od 2010 r. pracuje jako lekarz pierwszego kontaktu w Przychodni WOMP-ZCLiP w Szczecinie, ponadto od 2018 roku udziela konsultacji internistycznych w Przychodni Evomed. W 2018 roku uzyskała uprawnienia do badan profilaktycznych kierowców w Instytucie Medycyny Pracy. Z Centrum VITACARE związana od początku istnienia placówki.

2

OPINIE KLIENTÓW

Czekamy na Twoją opinię!